آخرین اخبار ظروف یکبار مصرف کوشا

ژوئن 15, 2019


قاشق های جدید کوشا در سایز های جدید

سایزهای قاشق کافی امپریال:
قاشق کافی کوتاه
قاشق کافی متوسط
قاشق کافی بلند (جدید)

چنگال دسری متوسط کوشا پک رستورانی (۱۲ بسته ۱۰۰ عددی) پک صادراتی ( ۲۴ بسته ۵۰ عددی)
کارد دسری متوسط کوشا پک رستورانی (۱۲ بسته ۱۰۰ عددی)
نویسنده: