آخرین اخبار ظروف یکبار مصرف کوشا

محصول جدید – مینی جام چهارگوش لوکس

محصول جدید – مینی جام چهارگوش لوکس

دسامبر 5, 2018

در ادامه تکمیل سبد محصولات ظروف یکبار مصرف کوشا مینی جام های یکبار مصرف چهار گوش لوکس کوشا در بازار عرضه شد. این مدل مینی جام های دسری به همراه مدل های قبلی تولید شده که به صورت گرد می باشند تقریبا پاسخگوی هر نوع سلیقه ای جهت شما مشتریان محترم می باشند. در ادامه مشخصات این سری محصولات جدید و همچنین محصولات قبلی تولید شده در این زمینه را به حضورتان معرفی می کنیم.

انواع جام ، جام های دسری و مینی جام
ردیفنام محصولکدواحدتعداد درکارتن
۱ظرف دسری چهارگوش دالبر مدل تیارا (۲۸۰ml)S 0129عدد۴۸۰
۲ظرف دسری سه گوش دالبر مدل ویانا (۲۲۰ml)S 0130عدد۴۰۰
۱جام دسری گرد آوین ۲۰۰cc ( پایه دار)E0117عدد۲۴۰
۲ظرف دسری چهارگوش آوش ۲۰۰cc ( پایه دار)S0124عدد۱۸۰
۳ظرف دسری چهارگوش آوش ۳۰۰cc ( پایه دار)S0146عدد۱۴۴
۴جام دسری السا ۲۲۰cc پایه مشکیE0118عدد۴۰۰
۵جام دسری مهرسا ۱۵۰ccپایه مشکیE 0108عدد۴۰۰
۶جام دسری نیکا ۱۴۰cc پایه مشکیE 0107عدد۴۰۰
۷جام دسری درسا ۱۴۰ccپایه مشکیE 0114عدد۴۰۰
۸جام رادین   ۳۱۵cc چهارگوشE 0116عدد۱۸۰
۹جام رادین   ۲۲۰cc چهارگوشE 0109عدد۳۰۰
۱۰جام روژین ۱۳۰ccE 0115عدد۴۰۰
۱۱جام  روژین ۳۰۰ccE 0112عدد۲۰۰
۱۲جام آرین ۲۳۰ccE 0113عدد۲۶۰
۱۳جام پردیس ۳۰۰ccE 0103عدد۲۵۰
۱۴جام سپهر ۱۸۰ccE 0104عدد۲۵۰
۱۵جام بهار ۳۲۰ccE 0105عدد۲۰۰
۱۶جام بهارک ۲۲۰ccE 0106عدد۲۵۰
۱۷جام پارس ۱۴۰ccE 0102عدد۵۰۰
۱۸مینی جام نگین   ۶۰ccE 0110عدد۴۰۰
۱۹مینی جام نگین   ۹۰ccE 0111عدد۲۵۰
۲۰مینی جام نگین  ۱۵۰ccE 0119عدد۱۴۴
۲۱مینی جام چهارگوش لوکس ۶۰ ccE 0120عدد۴۲۰
۲۲مینی جام چهارگوش لوکس ۹۰ ccE 0121عدد۳۰۰
۲۳مینی جام چهارگوش لوکس ۱۲۰ ccE 0122عدد۳۰۰
۲۴ظرف دسری شایلین ۲۰۰ mlS0117پک ۶ عددی۳۶
۲۵ظرف دسری شایلین ۴۰۰ mlS0118پک ۶ عددی۴۰
۲۶ظرف دسری شایلین ۷۰۰ mlS0119پک ۶ عددی۳۰
۲۷درب ظرف دسری شایلین ۲۰۰ mlO 0129عدد۲۰۰
۲۸درب ظرف دسری شایلین ۴۰۰ mlO 0130عدد۱۲۰
۲۹درب ظرف دسری شایلین ۷۰۰ mlO 0131عدد۹۰
۳۰ظرف دسری دنیز۲۵۰cc) NO 1)S0125پک ۶ عددی۳۰
۳۱ظرف دسری دنیز۵۰۰cc) NO 2)S0126پک ۶ عددی۲۴
۳۲ظرف دسری دنیز۱۰۰۰cc) NO 3)S0127پک ۶ عددی۲۴
نویسنده: